Hesabat

2017- ci il

“Azəralüminium” ŔSC-nin mühasibat balansı

 2017_1.pdf

“Azəralüminium” ASC-nin mənfəət və zərərləri haqqında hesabat

 2017_2.pdf

“Azəralüminium” ASC-nin kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat

 2017_3.pdf

“Azəralüminium” ASC-nin pulun hərəkəti haqqında hesabat

 2017_4.pdf

 Auditor hesabatı

 auditor.pdf